همایش راهکارهای اجرایی صرفه جویی انرژی در ساختمان

همایش راهکارهای اجرایی صرفه جویی انرژی در ساختمان

مفتخریم که دست اندرکار و حامی یکی از مؤثر ترین همایش های استانمان بودیم . همایش راهکارهای اجرایی صرفه جویی انرژی در ساختمان با رویکرد به ویرایش جدید مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در مورخ 23 دیماه 1398 در دو نوبت صبح در ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان و نوبت عصر در ساختمان […]